CZ EN

Vzdělávací institut INTEGRA BRNO

Gymnázium 8leté/4leté – Základní škola – Mateřská škola  – SPC – CVČ

Malé kolektivy – úspěšné osobnosti

Vzdělávací institut INTEGRA BRNO (založen 1992) je fakultní školou Masarykovy univerzity a školou UNESCO. Zahrnuje osmileté a čtyřleté gymnázium, ZŠ, MŠ i centra speciálně-pedagogické a volnočasové. Zaměřujeme se na všestranný rozvoj osobnosti žáků od 2 do 20 let, učíme je samostatně myslet a orientovat se v proměnlivém světě.

Důraz klademe na výuku cizích jazyků, informační technologie, ekonomickou gramotnost, etiku, historii či ekologii. Poskytujeme kvalitní univerzální vzdělávání, studenti se profilují ve vyšších ročnících. Kromě akademického vzdělání rozvíjíme u žáků vztah k celoživotnímu vzdělávání, učíme je spolupráci v týmu, komunikaci a schopnosti hodnocení práce své i druhých.

Proč studovat právě u nás?

  • začátek výuky v 9:00 (studovna k dispozici od 7:50)
  • 15 žáků ve třídě (dlouhodobý průměr) oproti až 34 žákům na krajských školách
  • malá a bezpečná škola rodinného typu s přibližně 150 žáky – všichni se známe osobně
  • útulný líšeňský areál s velkou zahradou v čistém a klidném studijním prostředí na okraji Moravského krasu
  • Více informací o tom, proč studovat u nás

Aktuálně:

31. /03.

Jarní koncert 2015

 

žáci Gymnázia INTEGRA BRNO

[více]

16. /03.

Active English Week 2015

 

5 hodin denně výuky pod vedením vybraných rodilých mluvčích – pedagogů

[více]

 

Projekty gymnázia:

28. /04.

Pedagogická konference Učíme o Moravě

 

Pozvánka pro pedagogy na IV. ročník

[více]

03. /12.

Návštěva pámátníku v Osvětimi

 

Seznamování žáků s tragickými momenty dějin

[více]

 
 
vyrobila Omega Design