CZ EN

Vzdělávací institut INTEGRA Brno

GYMNÁZIUM 8leté/4leté – ZÁKLADNÍ ŠKOLA – MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Malé kolektivy – úspěšné osobnosti

Vzdělávací institut INTEGRA Brno (založen 1992) je fakultní školou Masarykovy univerzity a školou UNESCO. Zahrnuje osmileté a čtyřleté gymnázium, ZŠ, MŠ i centra speciálně-pedagogické a volnočasové. Zaměřujeme se na všestranný rozvoj osobnosti žáků od 2 do 20 let, učíme je samostatně myslet a orientovat se v proměnlivém světě.

Důraz klademe na výuku cizích jazyků, informační technologie, ekonomickou gramotnost, etiku, historii či ekologii. Poskytujeme kvalitní univerzální vzdělávání, studenti se profilují ve vyšších ročnících. Kromě akademického vzdělání rozvíjíme u žáků vztah k celoživotnímu vzdělávání, učíme je spolupráci v týmu, komunikaci a schopnosti hodnocení práce své i druhých.

Proč studovat právě u nás?

  • začátek výuky v 9:00 (studovna k dispozici od 7:50)
  • 15 žáků ve třídě (dlouhodobý průměr) oproti až 34 žákům na krajských školách
  • malá a bezpečná škola rodinného typu s přibližně 150 žáky – všichni se známe osobně
  • útulný líšeňský areál s velkou zahradou v čistém a klidném studijním prostředí na okraji Moravského krasu
  • Více informací o tom, proč studovat u nás

Aktuálně:

22. /09.

Integra pracuje v síti škol UNESCO

 

Setkání škol přidružených v síti ASPnet UNESCO ČR, které se uskutečnilo v Ostravě

[více]

16. /09.

Noc s knihou na gymnáziu INTEGRA

 

Tradiční akce školy očima žáků

[více]

 

Projekty gymnázia:

18. /06.

Exkurze Lysice

 

Kvinta

[více]

17. /06.

Krásensko 2015

 

Přírodovědná projektová výuka

[více]

 
 
vyrobila Omega Design