CZ EN

Gymnázium INTEGRA BRNO

Malé kolektivy – úspěšné osobnosti

Osmileté & čtyřleté všeobecné Gymnázium INTEGRA BRNO (založeno 1992) je fakultní školou Masarykovy univerzity a přidruženou školou UNESCO. Zaměřujeme se na všestranný rozvoj osobnosti svých studentů, učíme je samostatně myslet a orientovat se v překotně se měnícím světě.

Důraz je proto kladen na výuku cizích jazyků, informační technologie, ekonomickou gramotnost, etiku, historii či ekologii. Poskytujeme kvalitní univerzální vzdělávání, studenti se profilují ve vyšších ročnících. Kromě akademického vzdělání rozvíjíme u žáků vztah k celoživotnímu vzdělávání, učíme je spolupráci v týmu, komunikaci a schopnosti hodnocení práce své i druhých.

Proč studovat právě u nás?

  • začátek výuky v 9:00 (studovna k dispozici od 7:50)
  • 15 žáků ve třídě (dlouhodobý průměr) oproti až 34 žákům na krajských školách
  • malá a bezpečná škola rodinného typu s přibližně 130 žáky – všichni se známe osobně
  • útulný líšeňský areál s velkou zahradou v čistém a klidném studijním prostředí na okraji Moravského krasu
  • Více informací o tom, proč studovat u nás

Aktuálně:

12. /11.

Den otevřených dveří soukromých škol

 

Přijďte se podívat na líšeňské gymnázium a Naši školku

[více]

22. /10.

Testování SCIO na Integře

 

Projekt Vektor

[více]

 

Projekty gymnázia:

07. /10.

Moravský středověk ve Znojmě

 

Projekt "Učíme o Moravě"

[více]

06. /10.

Co se dá stihnout za 72 hodin?

 

Změnit život, udělat něco, co bude přinášet užitek nejméně dalších 72 let, natočit krátký film,...

[více]

 
 
vyrobila Omega Design